Het Districtsbestuur van de KNWU heeft sinds kort een eigen site.
Dit is voor mij het signaal om te stoppen met deze site.

In het nieuwe jaar zal ik de site opnieuw inrichten en zal kijken hoe waardevol materiaal behouden kan blijven.
Dank aan ieder die in de loop der jaren een bijdrage heeft geleverd.

Met groet

Theo Jurriens